Rekrurtacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2017/2018

1 marca 2017

Szanowni Rodzice!

Rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2017 / 2018.

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do składania "Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2017/2018".

Kartę Zgłoszeniową można uzyskać w placówce, bądź pobrać formularz ze strony internetowej Żłobka.

Dokumenty należy składać w siedzibie placówki przy ul. Zamojskiej 13, w terminie od 1 marca -28 kwietnia 2017 r

Przebieg działań rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

 

1 marca do 30 kwietnia - składanie przez rodziców „ Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie”

 

do 15 maja - powołanie przez Dyrektora Żłobka Komisji Rekrutacyjnej,
- przeprowadzenie przyjęć przez Komisję Rekrutacyjną,

- ogłoszenie wyników rekrutacji (Lista dzieci zostanie wywieszona w placówce),
- możliwość złożenia przez Rodziców wniosku o wydanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Żłobka

do 30 czerwca - podpisywanie przez Rodziców/ Opiekunów umów na świadczenie usług przez Żłobek

od 1 lipca - rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)

Pliki do pobrania