Opłaty

  1.  Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku, w wysokości;
    1) 110 zł – w przypadku, gdy dziecko przebywa w nim do godz. 12.00.
    2) 150 zł – w przypadku, gdy dziecko przebywa w nim po godz. 12.00.

  2. Dodatkowo opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w żłobku wynosi 1 zł.

  3. Dodatkowa opłata za każdą godzinę ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz za każdą rozpoczętą godzinę ponad przyjętą liczbę godzin pracy żłobka, wynosi 10 zł.

  4. Opłaty naliczane są w oparciu o rzeczywistą liczę dni oraz godzin pobytu dziecka w żłobku.

  5. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku pozostaje bez zmian w wysokości 5 zł.