Załączniki do Karty Zgłoszenia dziecka i Wniosku o przedłużenie pobytu