Aktualności

Artykuły

23 marca 2022

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje

 • 1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy – zupełnie nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. Do ukończenia 35. miesiąca życia.

 • Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie.

 • To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

  • Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, nie rodzicom.

 • Rozwiązanie wejdzie w życie 1 kwietnia br. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o dofinansowanie

 • Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.

 • Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:

  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS

  • bankowości elektronicznej.

 • Celem tego rozwiązania jest wsparcie rodzin oraz pomoc w godzeniu życia rodzinnego z pracą. Dzięki dofinansowaniu rodzice zapłacą mniej za opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

13 sierpnia 2021

NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie

informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

 

Ogłaszam nabór pracownika na stanowisko -opiekun dziecięcy

Wymiar czasu pracy - cały etat / Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika

Czytaj więcej o: NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE
30 lipca 2021

Informacja dotycząca zmiany formy i wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kałuszynie

Informujemy, że na podstawie §3 Uchwały NrXXII/198/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2021 r w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz § 3 ust.1 Umowy przyjęcia dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok szkolny 2021/2022 następuje zmiana formy i wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku:

 1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku, w wysokości 150 zł.

 2. Oprócz opłaty stałej, o której mowa w ust. 1 , ustala się opłatę za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku, w wysokości 1 zł.

 3. Ustala się, że opłata za każdą godzinę ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz za każdą rozpoczętą godzinę ponad przyjętą liczbę godzin pracy żłobka, wynosi 10 zł.

 4. Opłaty naliczane są w oparciu o rzeczywistą liczę dni oraz godzin pobytu dziecka w żłobku.

 5. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku pozostaje bez zmian w wysokości 7 zł.

19 maja 2021

KONKURS NA WIERSZ RYMOWANKĘ O SWOIM DZIECKU

Zapraszamy Wszystkich rodziców/ opiekunów do napisania wiersza, rymowanki o swoim dziecku.

- Każdy może napisać tylko jeden wiersz.

- Forma i długość wiersza jest dozwolona, a jego treść zgodna z tematyką konkursu.

- Warunkiem udziału jest nadesłanie pracy konkursowej na adres mailowy

kontakt.zlobek@kaluszyn.pl

oraz dostarczenie wypełnionych załączników do regulaminu konkursu.

- Na prace czekamy do 1 czerwca 2021 r.

- Z przesłanych wierszy zostanie wykonana "książeczka" z wierszami o wszystkich dzieciach, którą każdy uczestnik otrzyma jako jedną z niespodzianek.

- Regulamin znajduję się w załączniku.

 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!

30 kwietnia 2021

Rekrurtacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2021 / 2022 R.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK 2021/2022 DOSTĘPNE W PLACÓWCE.

 

 

Czytaj więcej o: Rekrurtacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2021/2022
11 marca 2020

Informacje dotyczące otwarcia placówki

Szanowni Rodzice,

Rozpoczeliśmy procedury mające na celu odwieszenie usług opiekuńczych w żłobku.

Stopniowy powrót do nowej rzeczywistości wymaga ścisłego stosowania się do reguł i wytycznych, w tym wdrożenia procedur przeciwepidemicznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, pracownikom i rodzicom.

Informujemy, że ewentualne otwarcie Żłobka, Przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Filii SP w Chrościcach   nastąpi nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. O decyzji w powyższej sprawie będziemy

 

10 maja 2019

Wyniki Rekrutacji

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2019/2020 zostałą zakończona.

Wyniki rekrutacji dostępne są w żłobku na tablicy informacyjnej.

Lista dzieci przyjętych została zamknięta. Część dzieci została wpisana na listę rezerwową.