Informacja dotycząca zmiany formy i wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kałuszynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2021

Informujemy, że na podstawie §3 Uchwały NrXXII/198/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2021 r w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz § 3 ust.1 Umowy przyjęcia dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok szkolny 2021/2022 następuje zmiana formy i wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku:

  1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku, w wysokości 150 zł.

  2. Oprócz opłaty stałej, o której mowa w ust. 1 , ustala się opłatę za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku, w wysokości 1 zł.

  3. Ustala się, że opłata za każdą godzinę ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz za każdą rozpoczętą godzinę ponad przyjętą liczbę godzin pracy żłobka, wynosi 10 zł.

  4. Opłaty naliczane są w oparciu o rzeczywistą liczę dni oraz godzin pobytu dziecka w żłobku.

  5. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku pozostaje bez zmian w wysokości 7 zł.