Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 lutego 2024

Rekrutacja

Rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2024/ 2025

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do składania "Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2024/2025".

Kartę Zgłoszeniową można uzyskać w placówce, bądź pobrać formularz ze strony internetowej Żłobka.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej 13, 05-310 Kałuszyn -w terminie od 1 -31 marca 2024 r.

- w formie papierowej w godzinach 7.00-15.00 do Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie

    lub przesłanej na adres placówki (liczy się data wpływu do placówki)

- w formie elektronicznej na adres e-mail: zlobek@kaluszyn.pl

 

 Rozpatrywanie będą tylko i wyłącznie zgłoszenia w pełni uzupełnione oraz zawierające wszystkie załączniki.

Przebieg działań rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kałuszynie:

 

1-31 marca

- składanie przez rodziców „ Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie”

do 15 kwietnia

- powołanie przez Dyrektora Żłobka Komisji Rekrutacyjnej,

do 30 kwietnia

- ogłoszenie wyników rekrutacji (Lista dzieci dostępna w placówce),
- możliwość złożenia przez Rodziców wniosku o wydanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Żłobka

do 30 czerwca - podpisywanie przez Rodziców/ Opiekunów umów na świadczenie usług przez Żłobek

od 1 lipca - rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)

Kartę Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie można składać w trakcie roku - dziecko zostanie wpisane na listę rezerwową ( dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są tylko i wyłącznie w momencie wolnych miejsc).

29 kwietnia 2022

Protokół Prac Komisji Rekrutacyjnej

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie została zakończona.

W załączniku protokół prac komisji rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje dotyczące wyników rekrutacji można uzyskać w placówce.

Dzieci, których KARTY ZGŁOSZENIOWE zostaną dostarczone po zakończonej rekrutacji, będą na bierząco dopisywane do listy dzieci oczekujących.

 

24 lutego 2022

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Szanowni Rodzice!

Rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2022/ 2023

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do składania "Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2022/2023".

Kartę Zgłoszeniową można uzyskać w placówce, bądź pobrać formularz ze strony internetowej Żłobka.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej 13, 05-310 Kałuszyn -w terminie od 1 -31 marca 2022 r.

- w formie papierowej w godzinach 8.00-15.00 do Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie

    lub przesłanej na adres placówki (liczy się data wpływu do placówki)

- w formie elektronicznej na adres e-mail: zlobek@kaluszyn.pl

 

 Rozpatrywanie będą tylko i wyłącznie zgłoszenia w pełni uzupełnione oraz zawierające wszystkie załączniki.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie