Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2023

Rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2023/ 2024

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do składania "Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2023/2024".

Kartę Zgłoszeniową można uzyskać w placówce, bądź pobrać formularz ze strony internetowej Żłobka.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej 13, 05-310 Kałuszyn -w terminie od 1 -31 marca 2023 r.

- w formie papierowej w godzinach 8.00-15.00 do Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie

    lub przesłanej na adres placówki (liczy się data wpływu do placówki)

- w formie elektronicznej na adres e-mail: zlobek@kaluszyn.pl

 

 Rozpatrywanie będą tylko i wyłącznie zgłoszenia w pełni uzupełnione oraz zawierające wszystkie załączniki.

Przebieg działań rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kałuszynie:

 

1-31 marca

- składanie przez rodziców „ Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie”

do 15 kwietnia

- powołanie przez Dyrektora Żłobka Komisji Rekrutacyjnej,

do 30 kwietnia

- ogłoszenie wyników rekrutacji (Lista dzieci dostępna w placówce),
- możliwość złożenia przez Rodziców wniosku o wydanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Żłobka

do 30 czerwca - podpisywanie przez Rodziców/ Opiekunów umów na świadczenie usług przez Żłobek

od 1 lipca - rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)

Kartę Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie można składać w trakcie roku - dziecko zostanie wpisane na listę rezerwową ( dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są tylko i wyłącznie w momencie wolnych miejsc).